پردیس شهید باهنر کرمان

جنبه های مثبت کرونا!!!

گاهی اوقات لای ترس و هول و‌ ولا و دلهره خبرهای مختلف مثل کرونا و…یکهو چشمت می خورد به یک پیام درباره جنبه های مثبت کرونا …
و نا خودآگاه لبخند روی لبت می نشیند…
مثل این پیام:

«انقدر از کرونا نترسین به جنبه های مثبتش هم نگاه کنین 
خرید عید نداریم چون جایی نمیریم 
میوه و آجیل لازم نیست بخریم چون عید دیدنی در کار نیست 
آلودگی کم میشه چون هیچکس از خونه خارج نمیشه 
تصادفات کم میشه چون هیچکس مسافرت نمیره 
پس کرونا اونقدرا هم بد نیس!»

حالا بحث سر این است که گذشته از احتیاط های لازم، که باید انجام گیرد، کمی سرزندگی و شوخی با ناملایمات، حال دل آدم را خوش می کند و از آثار مخرب استرس کم می کند.
پس نه جوگیرانه رفتار کنیم و نه سهل گیرانه!
کمی چاشنی لبخند، طعم زندگی را بهتر خواهد کرد.


نظرات کاربران