پردیس شهید باهنر کرمان

کارگاه خود مراقبتی با سخنرانی خانم دکتر مهنی زاده از بهداشت استان توسط حوزه مشاوره پردیس به مناسبت هفته سلامت روان
در سالن اجتماعات پردیس باهنر شنبه یازدهم آبان ماه


نظرات کاربران