پردیس شهید باهنر کرمان

اولین جلسه مشترک مدیران گروههای آموزشی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر کرمان

 اولین جلسه مشترک مدیران گروههای آموزشی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر  وپردیس خواجه نصیر الدین طوسی در تاریخ 93/4/31 با حضور روسای دو پردیس جناب آقای دکتر پایندان و سرکار خانم دکتر ایرانمنش ، معاونین محترم آموزشی دو پردیس جناب آقای دکتر افضلی و سرکار خانم دکتر فردوسی و مدیران محترم گروههای آموزشی، در دفتر آموزشی پردیس شهید باهنر برگزار گردید .

در این جلسه پس از تلاوت آیات مبارک  قرآن کریم ، خانم ایرانمنش ،هدف جلسه را تعامل بین  اساتید محترم دو پردیس بیان نمودند و اینکه استفاده از تجارب اساتید می تواند در جهت پیشرفت دو پردیس نقش موثر ی در برداشته باشد.ایشان همچنین مطرح نمودند که برنامه ریزی آموزشی کاملا مشخص باشد و سرگروههای آموزشی گروه خود را با سرفصل ها و سیلابس دروس آشنا کنند و مدیران گروه استانی و داخلی باید مشخص گردند.

در ادامه جناب آقای دکتر پایندان رئیس محترم پردیس خواجه نصیر بیان داشتند که طبق بخشنامه جدید اساتید منتخب باید از چهار گروه خارج نباشند 1- جزو اعضای هیات علمی باشند 2- دکتری موظف باشند 3- دانشجوی دکتری موظف باشند4- ارشد موظف باشند. ایشان ، به ترتیب سرگروهها ی آموزشی را نیز تا حدودی مشخص نمودند.

بعداز آن جناب آقای دکتر افضلی معاون آموزشی پردیس خواجه نصیر، آیین نامه آموزشی را قرائت نمودند واز ارتباط مداوم کارشناس آموزش با مدیرگروهها سخن گفتند تا مدیر گروه از تمام برنامه ها آگاهی داشته باشدایشان از سامانه جدید اطلاعات مخصوص اساتید خبر دادند که اولین بار پردیسهای کرمان آن را انجام می دهند .

در ادامه مدیرگروهها،  نظرات خود را بیان داشتند و دادن هدیه و تقدیر نامه به مدیر گروهها و قدر دانی از زحمات آنان ،پایان کار جلسه بود.


نظرات کاربران